Dodawanie i edycja produktu

W celu dodania nowego produktu z menu wybierz Produkty → Dodaj nowy.  Dodaj tytuł  i w głównym polu wprowadź opis produktu. Przejdź poniżej, gdzie znajdują się Ustawienia główne.

Cena – Po ustawieniu ceny promocyjnej w sklepie będą widoczne obie ceny, gdzie standardowa będzie przekreślona.

Cena promocyjna i harmonogram – Jeśli chcesz zrobić promocję na produkt wpisz cenę promocyjną i opcjonalnie ustaw harmonogram promocji, aby zakończyła się automatycznie na przykład po tygodniu.

Status podatku – opcjonalnie włącz lub wyłącz podatki dla produktu. Pozostaw bez zmian, aby użyć ustawień sklepu.

Klasa podatkowa – opcjonalnie wybierz klasę podatkową dla produktu. 

Ustawienia magazynu

SKU – wprowadź tutaj unikalny numer produktu w Twoim sklepie (opcjonalne).

Zarządzać stanem magazynowym? – po wybraniu tej opcji możesz zarządzać w WooCommerce liczbą sztuk produktu, jakie masz w magazynie. Stany magazynowe aktualizują się automatycznie przy realizowaniu zamówień klientów.

Stan magazynowy – określ, czy masz produkt na magazynie.

Sprzedaż indywidualna – włącz, jeśli chcesz, aby klient mógł zamówić tylko jedną sztukę tego produktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostęp do produktów odbywa się z poziomu menu Produkty